Kalkulator Faraid
     Pengenalan
     Pengiraan Selapis
     Pengiraan Berlapis
     Hasil
      Pembahagiaan
      Keseluruhan
     Hasil
      Pembahagiaan
      Terakhir
  Bantuan
     Pengenalan
      Sistem Pusaka
      Islam
     Pengetahuan
      Asas Faraid
     Jadual Waris
      Terdinding
     Rajah Kaedah
      Waris-waris yang
      berhak
     Rajah Kaedah
      PembahagianPengenalan

Sistem Pengiraan dan Pembahagian Faraid Menyeluruh

Mahkamah Syariah Malaysia diberi hak dan bidang kuasa untuk menentukan cara pembahagian harta pusaka kepada ahli waris menurut hukum Islam.

Untuk memudahkan pembahagian dan pengiraan harta pusaka kepada ahli, Sistem Pengiraan dan Pembahagian Faraid Menyeluruh telah dibangunkan untuk membantu memudahkan dan mempercepatkan proses tersebut. Sistem ini akan membuat pengiraan dan pembahagian secara automatik selepas ahli-ahli waris dimasukkan.