Kalkulator Faraid
     Pengenalan
     Pengiraan Selapis
     Pengiraan Berlapis
     Hasil
      Pembahagiaan
      Keseluruhan
     Hasil
      Pembahagiaan
      Terakhir
  Bantuan
     Pengenalan
      Sistem Pusaka
      Islam
     Pengetahuan
      Asas Faraid
     Jadual Waris
      Terdinding
     Rajah Kaedah
      Waris-waris yang
      berhak
     Rajah Kaedah
      Pembahagian
Pengiraan Selapis

Maklumat Si Mati

Perhatian:
 • Sila pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat
 • Petak bertanda(*) adalah wajib diisi • Nama Si Mati

  : *  Tarikh Mati

  :

  Jantina

  :

  No. KP

  : *
  Bilangan Waris

  Perhatian:
 • Sila pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat • Waris Lelaki


  Waris Perempuan


  Isteri:  Bapa:


  Ibu:


  Datuk:


  Nenek daripada pihak bapa:


  Anak lelaki:


  Nenek daripada pihak ibu:


  Cucu lelaki (dari anak lelaki):


  Anak Perempuan:


  Cicit lelaki (dari anak lelaki):


  Cucu Perempuan (dari anak lelaki):


  Saudara lelaki kandung:


  Cicit Perempuan (dari anak lelaki):


  Saudara lelaki sebapa:


  Saudara perempuan kandung:


  Bapa saudara kandung:


  Saudara perempuan sebapa:


  Bapa saudara sebapa:
  Anak lelaki bapa saudara kandung:
  Anak lelaki bapa saudara sebapa:
  Anak lelaki saudara lelaki kandung:
  Anak lelaki saudara lelaki sebapa:
  Saudara seibu(Lelaki/Perempuan):