AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN
Seksyen 11. Perkahwinan tidak sah

Suatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah.Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.