Akta Terkini


UNDANG-UNDANG MALAYSIA


AKTA 559
AKTA KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997
mengandungi pindaan terkini - P.U.(A) 251/2002

___________________________
SUSUNAN SEKSYEN
___________________________
Tajuk panjang & mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian.
Seksyen 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 'AQIDAH

Seksyen 3. Pemujaan salah.
Seksyen 4. Doktrin palsu.
Seksyen 5. Mengembangkan doktrin agama, dsb.
Seksyen 6. Dakwaan palsu.

BAHAGIAN III - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA

Seksyen 7. Menghina, atau menyebabkan dipandang hina, dll. agama Islam.
Seksyen 8. Mempersendakan, dll. ayat Al-Quran atau Hadith.
Seksyen 9. Menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama.
Seksyen 10. Mengingkari perintah Mahkamah.
Seksyen 11. Mengajar agama tanpa tauliah.
Seksyen 12. Pendapat yang bertentangan dengan fatwa.
Seksyen 13. Penerbitan agama yang bertentangan dengan Hukum Syarak.
Seksyen 14. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.
Seksyen 15. Tidak menghormati Ramadhan.
Seksyen 16. Tidak membayar zakat atau fitrah.
Seksyen 17. Menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama.
Seksyen 18. Berjudi.
Seksyen 19. Minuman yang memabukkan.

BAHAGIAN IV - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAN

Seksyen 20. Perbuatan sumbang mahram.
Seksyen 21. Pelacuran.
Seksyen 22. Muncikari.
Seksyen 23. Persetubuhan luar nikah.
Seksyen 24. Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah.
Seksyen 25. Liwat.
Seksyen 26. Musahaqah.
Seksyen 27. Khalwat.
Seksyen 28. Orang lelaki berlagak seperti perempuan.
Seksyen 29. Perbuatan tidak sopan di tempat awam.

BAHAGIAN V - KESALAHAN PELBAGAI

Seksyen 30. Memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu.
Seksyen 31. Takfir.
Seksyen 32. Memusnahkan atau mencemarkan masjid, surau, dsb.
Seksyen 33. Pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa.
Seksyen 34. Pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah.
Seksyen 35. Menggalakkan maksiat.
Seksyen 36. Memujuk lari perempuan bersuami.
Seksyen 37. Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri.
Seksyen 38. Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan.
Seksyen 39. Memujuk lari orang perempuan.
Seksyen 40. Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam.
Seksyen 41. Qazaf.
Seksyen 42. Penyalahgunaan tanda halal.

BAHAGIAN VI - PENYUBAHATAN DAN PERCUBAAN

Seksyen 43. Penyubahatan.
Seksyen 44. Menyubahati di dalam Wilayah Persekutuan kesalahan di luar Wilayah Persekutuan.
Seksyen 45. Hukuman bagi penyubahatan.
Seksyen 46. Tanggungan penyubahat jika perbuatan yang berlainan dilakukan.
Seksyen 47. Percubaan.

BAHAGIAN VII - KECUALIAN AM

Seksyen 48. Perbuatan Hakim apabila bertindak secara kehakiman.
Seksyen 49. Perbuatan yang dilakukan menurut penghakiman atau perintah Mahkamah.
Seksyen 50. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai justifikasi di sisi undang-undang.
Seksyen 51. Perbuatan kanak-kanak yang belum baligh.
Seksyen 52. Perbuatan seseorang yang tak sempurna akal.
Seksyen 53. Perbuatan orang yang terpaksa oleh sebab ugutan.

BAHAGIAN VIII - PERKARA AM

Seksyen 54. Penetapan pusat pemulihan atau rumah diluluskan.
Seksyen 55. Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan orang yang disabitkan ke pusat pemulihan diluluskan.
Seksyen 56. Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan pesalah perempuan ke rumah diluluskan.
Seksyen 57. Pemansuhan.
Seksyen 58. Pindaan seksyen 164 Enakmen.

JADUAL

Nota: Pemberhentian pemakaian Enakmen dan peralihan.

SENARAI PINDAAN
Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.