PindaanNEGERI TERENGGANU

ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU) (PINDAAN) 2003


Tarikh Persetujuan DiRaja :8 Julai 2003
Tarikh disiarkan dalam Warta :17 Julai 2003
Tarikh mula berkuatkuasa :17 Julai 2003
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa
Seksyen 2. Pindaan seksyen 2
Seksyen 3. Pindaan seksyen 56
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.