Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M


Mukadimah
BETA BERSETUJU,
(MOHOR NEGERI)
SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN
Sultan Terengganu


2-9-2002


Suatu Enakmen untuk melaksanakan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah bagi
hudud dan qisas, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

[ ]

MAKA DENGAN INI DEPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Kuasa Undangan Negeri Terengganu Darul Iman seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.