ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKASeksyen 11. Tamat pelantikan.

Pelantikan seseorang anggota Majlis yang dilantik hendaklah tamat-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.