ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Pengekalan hak kelebihan.

Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Enakmen ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak-hak kelebihan dan kuasa-kuasa Raja sebagai Ketua Agama Islam di Terengganu, sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Negeri Terengganu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.