ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN IX - PEMBAYARAN KE DALAM DAN DARIPADA MAHKAMAHSeksyen 77. Relief lain

Jika plaintif memohon relief selain pembayaran wang, dia bolehlah meneruskan tindakannya untuk mendapatkan relief yang lain itu walaupun apa-apa wang telah dibayar daripada Mahkamah kepadanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.