ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XVIII - PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN
BAB 4 - PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNGAN DENGAN SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMANSeksyen 182. Perintah pengkomitan

Suatu perintah pengkomitan di bawah seksyen 181 hendaklah dibuat dalam Borang MS 46.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.