ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN
BAB 7 - DARIHAL PENGHAKIMANSeksyen 119. Penghakiman hendaklah dijelaskan kepada tertuduh dan salinan dibekalkan

Penghakiman itu hendaklah dijelaskan kepada tertuduh dan atas permohonannya suatu salinan penghakiman itu hendaklah diberikan kepadanya dengan percuma.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.