ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 58. Keputusan ikut majoriti.

Rayuan hendaklah diputuskan mengikut pendapat majoriti Mahkamah Rayuan Syariah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.