ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXII - WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAHSeksyen 211. Akaun bank Mahkamah

Tiap-tiap Mahkamah hendaklah menyimpan suatu akaun rasmi mengikut Hukum Syarak di mana-mana bank.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.