ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999

BAHAGIAN VI - PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN BENEFISIARISeksyen 25. Wasiat untuk anak dalam kandungan lebih dari seorang, dsb.

Jika seseorang perempuan yang mengandung melahirkan, sama ada pada satu masa atau pada masa yang berlainan yang lapnya adalah kurang daripada enam bulan, dua atau lebih anak, wasiat hendaklah-Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.