ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 104. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam iddah.

Jika pengaku itu seorang perempuan yang bernikah atau yang sedang dalam iddah, suami perempuan itu tidak boleh disifatkan sebagai bapa kepada anak yang diakui itu melainkan jika pengakuan perempuan itu disahkan oleh suaminya dengan keterangan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.