ENAKMEN 10 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 117. Keupayaan untuk memeluk agama Islam

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.