ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadanah atau penjagaan kanak-kanakSeksyen 83. Bagaimana hak penjagaan hilang.

Hak seseorang perempuan terhadap hadanah adalah hilang-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.