ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-kanakSeksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.

Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu atau saudara mara ibu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.