ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN
Permulaan kepada Perkahwinan.Seksyen 17. Kebenaran perlu sebelum akadnikah.

Tiada perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan kebenaran untuk berkahwin telah diberikan-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.