ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKASeksyen 12. Pembatalan pelantikan.

Yang di-Pertuan Agong, atas nasihat Pihak Berkuasa Negeri, boleh membatalkan pelantikan mana-mana anggota Majlis jika-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.