ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 129. Menghina Mahkamah

Seseorang yang melanggar apa-apa perintah Mahkamah yang di bawah Enakmen ini dianggap sebagai menghina terhadap Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dihukum denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.