ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 96. Saat memeluk agama Islam.

Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 95 dipenuhi; dan orang itu selepas itu disebut sebagai seorang muallaf.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.