ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 111. Anak dari persetubuhan syubhat.

Jika seorang lelaki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan dalam keadaan syubhat dan kemudiannya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh antara enam bulan atau jangka masa yang lebih panjang yang boleh diterima oleh Hukum Syara' selepas persetubuhan itu, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.