ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999

BAHAGIAN II - PELAKSANAAN WASIATSeksyen 10. Wasiat atas manfaat.

Sesuatu wasiat boleh dibuat atas sesuatu manfaat korpus harta atau faedah bagi sesuatu benda dan boleh dibuat bagi satu tempoh tertentu atau untuk selama-lamanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.