ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Anggapan tentang dokumen.Seksyen 67. Anggapan tentang surat kuasa wakil.

Mahkamah hendaklah menganggap bahawa tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai surat kuasa wakil, dan sebagai telah disempurnakan di hadapan serta disahkan oleh Hakim Mahkamah Syariah atau pegawai bahagian konsul Persekutuan, telah disempurnakan serta disahkan sedemikian itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.