ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN VII - PENJAGAANSeksyen 79. Bagaimana hak penjagaan hilang

Hak seseorang perempuan terhadap hadanah adalah hilang-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.