Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN IVSeksyen 17. Bilakah Hukuman Hudud Zina tidak boleh dikenakan.

Hukuman hudud zina tidak boleh dikenakan dalam keadaan seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.