ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM


Mukadimah
BETA BERSETUJU,
MAHMUD
Sultan Terengganu
(MOHOR NEGERI)
29-12-1986

Suatu Enakmen bagi mengkanunkan peruntukan-peruntukan tertentu undang-undang keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan lain-lain perkara berkaitan dengan kehidupan keluarga.

[ ]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Kuasa Undangan Negeri Terengganu seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.