ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999

BAHAGIAN II - PELAKSANAAN WASIATSeksyen 9. Syarat-syarat sesuatu yang diwasiatkan.

(1) Sesuatu yang diwasiatkan hendaklah---

(2) Sesuatu yang diwasiatkan hendaklah benda yang harus dan bukan sesuatu yang haram atau maksiat atau bidaah.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.