Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VSeksyen 21. Bilakah Hukuman Hudud Sariqah Tidak Boleh Dikenakan.

Hukuman hudud sariqah tidak boleh dikenakan dalam keadaan yang berikut :
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.