ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXII - WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAHSeksyen 213. Bayaran ke dalam bank

Semua wang yang diterima di bawah seksyen 212 hendaklah, dengan seberapa segera yang mungkin, dimasukkan ke dalam akaun bank Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.