ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Pendapat orang lain bila qarinah.Seksyen 39. Bila alasan pendapat qarinah.

Apabila pendapat seseorang yang masih hidup adalah qarinah, maka alasan pendapat itu adalah juga qarinah.

MISALAN

Seseorang pakar boleh menceritakan tentang ujian yang telah dijalankan olehnya bagi maksud merumuskan pendapatnya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.