ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN II - PERUNTUKAN AM TENTANG MAHKAMAH JENAYAHSeksyen 4. Mahkamah

Mahkamah bagi pentadbiran keadilan jenayah syariah di Negeri Pahang ialah Mahkamah yang ditubuhkan di bawah Enakmen Pentadbiran.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.