ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004


JADUAL

DATUK JAMES ANDREW VITALES,
Timbalan Speaker,
Dewan Undangan Negeri.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.