ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
KESAHTARAFAN ANAKSeksyen 114. Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan.

Anggapan yang berbangkit dari pengakuan yang dibuat oleh seseorang bahawa ia adalah bapa kepada seseorang yang diakuinya sebagai anak boleh dipatahkan hanya dengan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.