ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAHSeksyen 78. Kuasa ke atas harta takalih dan harta alih.

(1) Seorang penjaga tidak mempunyai kuasa untuk menyebabkan harta takalih anak itu dijual, kecuali dalam hal-hal berikut-
(2) Seorang penjaga mempunyai kuasa menyebabkan harta alih kanak-kanak itu dijual atau dicagar, jika ia berkehendakkan keperluan mustahak, dan jika harta alih kanak-kanak itu dijual dengan tujuan melaburkan hasilnya bagi memperolehi pendapatan tambahan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.