ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 120. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam iddah.

Jika orang yang membuat pengakuan itu seorang perempuan yang berkahwin atau yang sedang dalam 'iddah, maka suami perempuan itu tidaklah boleh disifatkan sebagai bapa kepada orang yang diakui itu melainkan jika pengakuan perempuan itu disahkan oleh suaminya atau disahkan dengan keterangan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.