ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 8 - PEMERIKSAAN SAKSISeksyen 98. Saksi yang meninggal dunia atau ghaib.

Sekiranya seseorang saksi meninggal dunia atau ghaib selepas ia memberi keterangan dalam perkara-perkara Mu'amalat, Hakim Syariah ada bidang kuasa membuat pemeriksaan ke atasnya dan boleh memberi keputusan mengikut keterangannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.