ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 5. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Ordinan ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Ordinan ini.

(1) Tiada apa-apa jua dalam Ordinan ini boleh menyentuh kesahan sesuatu perkahwinan yang telah diakadnikahkan di bawah mana-mana undang-undang di mana jua sebelum tarikh ditetapkan.

(2) Perkahwinan sedemikian, jika sah di bawah undang-undang yang di bawahnya ia telah diakadnikahkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Ordinan ini.

(3) Tiap-tiap perkahwinan sedemikian, melainkan jika tidak sah di bawah undang-undang yang di bawahnya ia telah diakadnikahkan, hendaklah berterusan sehingga dibubarkan-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.