ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 11. Pernikahan seorang perempuan.

(1) Tiada seorang perempuan yang bersuami boleh bernikah dengan mana-mana lelaki lain.

(2) Jika perempuan itu adalah seorang janda
--
(3) Jika perempuan itu adalah seorang balu ia tidak boleh bernikah dengan mana-mana lelaki pada bila-bila masa--
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.