ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadanah atau Penjagaan Kanak-kanakSeksyen 87. Bagaimana hak penjagaan hilang.

Hak seseorang perempuan terhadap hadanah adalah hilang-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.