ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
IqrarSeksyen 12. Dalam guaman menuntut ganti rugi fakta yang membolehkan Mahkamah menentukan amaun ganti rugi adalah qarinah.

Dalam guaman menuntut ganti rugi apa-apa fakta yang membolehkan Mahkamah menentukan amaun ganti rugi yang patut diberi adalah qarinah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.