ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 7 - SAKSISeksyen 88. Keterangan seorang saksi dan sumpah.

Keterangan seorang saksi sahaja bagi plaintif adalah boleh diterima di dalam kes mal dengan syarat dibuat bersama-sama dengan sumpah oleh plaintif.

MISALAN

Seseorang plaintif yang menuntut hutang ke atas seorang lain dan hanya ada seorang saksi sahaja, tuntutannya itu boleh diterima dengan saksi itu bersama dengan sumpah plaintif itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.