Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VISeksyen 24. Bilakan Hukuman Hudud Hirabah Boleh atau Tidak Boleh Dikenakan.

(1) Kesalahan hirabah akan dikenakan hukuman hudud sekiranya mengandungi ciri-ciri berikut:

(2) Hukuman hudud hirabah tidak boleh dikenakan dalam keadaan berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.