ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI DAN ANAKSeksyen 65. Menuntut tunggakan nafkah seorang anak.

Seksyen 59 hendaklah dipakai, dengan pindaan yang sesuai bagi perintah mengenai pembayaran nafkah untuk faedah seorang anak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.