ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN XI - AMSeksyen 140. Penalti kerana tidak mematuhi perintah tahanan pendapatan-tenaga dan kerana memberi notis atau kenyataan palsu.

Mana-mana orang yang-


adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (2), dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau pemenjaraan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan pemenjaraan itu. (2) Adalah menjadi suatu pembelaan bagi tertuduh atas kegagalannya mematuhi perintah tahanan pendapatan tenaga di bawah seksyen 85 bagi membuktikan yang dia telah mengambil segala langkah yang perlu dan patut untuk mematuhi perintah tananan pendapatan tenaga yang dikaitkan dengan ketakpatuhan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.