ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXII - WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAHSeksyen 216. Cara membayar

(1) Pembayaran daripada Mahkamah—

(2) Cek yang tidak ditunaikan dalam masa sembilan puluh hari dari tarikh itu cek itu boleh diperbaharui atau diganti.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.