ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 106. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa.

Jika seorang mengakui seorang lain sebagai ahli keluarganya selain daripada sebagai anak, ibu atau bapa pengakuan itu tidak boleh menyentuh orang lain itu melainkan orang itu mengesahkan pengakuan sedemikian.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.