ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 97. Tugas-tugas dan kewajipan muallaf.

Dari saat pemelukannya, seseorang muallaf menjadi tertakluk kepada kewajipan-kewajipan dan obligasi-obligasi yang sama seperti mana-mana orang Islam lain.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.