ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN IV - PIHAK-PIHAK
BAB 2 - ORANG TAK BERKEUPAYAANSeksyen 28. Pemecatan penjaga ad litem

(1) Mahkamah boleh dengan alasan yang mencukupi mengikut Hukum Syarak memecat mana-mana penjaga ad litem dan menggantikannya dengan orang lain, iaitu seseorang yang layak dan sesuai dan sanggup bertindak.

(2) Mahkamah boleh melantik seseorang daripada pegawainya untuk menjadi seorang penjaga ad litem.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.